RODO

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych dostępna jest na stronach:

Dla kontrahenta: http://worol.pl/rodo/rodo-kontrahent

Dla partnera: http://worol.pl/rodo/rodo-partner

Kandydat do pracy - Klauzula rekrutacyjna: http://worol.pl/rodo/kandydatdopracy

W sprawach dotyczących RODO, możesz kontaktować się z nami pod adresem: iod@worol.pl